Z W A R T B O E K  
 Versie 0.
4
Almere Kennisstad

Foto: Peter van Eijk (F-fectis) - Programma manager; Carla de Raat - Office manager; Els Görtemöller - Platform coördinator; Frank Halsema - Programma adviseur; Linda Honig - Communicatie adviseur; Henk Riechelman - Programma adviseur; Roger Pikart - Financieel adviseurFoto, het bestuur van Almere Kennisstad. Deze wordt gevormd door de volgende personen: J.W.J. Besemer (voorzitter) A.S.M. Deutekom (secretaris), drie woningcorporaties in Almere, K. Huttenga (penningmeester), Inter Access, J. Davids, KPN NV, N. Freiburg, Bibliotheek Almere, G.F. van Laar, XB Networks B.V. (namens Platform I-CiTy), D. Padt, HP Nederland BV, F.F.J.M. Schaepkens, Zorggroep Almere, Mw. T. Triezenberg, Institute of Information Engineering, H. Veldhuizen, Indictis (namens Platform I-CiTy), J.J. Vogel, Gemeente Almere, R.C.A. Wilcke, ROC Flevoland.Zwartboek en de media:
Almere maakt het predikaat ´kennisstad´ niet waar
Bron: Telegraaf, door Thijs Wartenbergh, 06-09-2007
Kennisstad Almere grotendeels mislukt
Bron: Almere Vandaag, 06-09-2007
Kritisch rapport Rekenkamer Almere
Bron: Omroep Flevoland, 06-09-2007
Kritisch rapport Rekenkamer Almere (wma)
Bron: Omroep Flevoland, 06-09-2007
Kritisch rapport Rekenkamer Almere (asf)
Bron: Omroep Flevoland, 06-09-2007
Rekenkamer onderzoekt Almere Kennisstad (asf)
Bron: Omroep Flevoland, 13-11-2006
Tonnen kwijt aan mislukte site Almere
Bron: Telegraaf, door Thijs Wartenbergh, 14-04-2006
Online afsprakensysteem niet veilig genoeg
Bron: Almare, door Thijs Wartenbergh, 28-12-2005
Almere verspilt miljoenen aan internetprojecten
Bron: Nieuw Amsterdams Peil, door Annemiek Verbeek, 30-09-2005
Almere en internet het blijft een moeilijke combinatie
(Mediaplayer) Bron: Omroep Flevoland, 01-12-11-2004
Miljoenen over balk bij internetprojecten
Bron: De Telegraaf (Metropool), door Frank Roos 16-11-2004
 
 
Rekenkamer (commissie): HET ONDERZOEK

Het lang verwachte onderzoek van de Almeerse Rekenkamer (commissie)
(06-09-2007)
Stichting Kennisstad realiseerde sinds 2003 diverse ICT-projecten om Almere als kennisstad op de kaart te zetten. De stichting kostte tot nu toe meer dan tien miljoen euro. Veruit het meeste hiervan is gemeenschapsgeld, met name afkomstig van de gemeente (drie miljoen) en de Europese Unie. Wegens het uitblijven van succes, wilde de gemeenteraad een gedegen onderzoek (samenvatting). Onderzoeksinstituut Nyfer deed het onderzoek. Zij onderzochten vijf van de 29 uitgevoerde projecten. Geen van de onderzochte projecten wordt bestempeld als succesvol.
Zie ook de website van de Rekenkamer (commissie) Almere

 

Lees hoe Almere verder wil met glasvezel. Eerst de bedrijventerreinen......
Uitspraak wethouder Halbesma (VVD)
(Bron: Almere Kennisstad, 21 maart 2005)
“Almere kan zich nu al bij de grote vier scharen: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Het doel is om binnen twee jaar een flinke stap te maken in het realiseren van een glasvezelnetwerk, te beginnen bij de bedrijventerreinen. En binnen afzienbare tijd willen we dit ook doortrekken naar de Almeerse huishoudens. Het Almeerse bedrijfsleven zal hier een push aan moeten geven door het ontwikkelen van content en programma’s voor glasvezel. Dat is wat er nu aan ontbreekt. Het Platform en Almere Kennisstad kunnen voor de gemeente uitstekend als ‘intermediairs’ fungeren en een stuwende rol vervullen (vanwege hun know-know, contacten en netwerken) om de Almeerse bedrijven op dit punt te mobiliseren.” Eerst de bedrijventerreinen...... En dan de burger (die mag het tenslotte allemaal betalen)? Dat gelooft toch helemaal niemand Halbesma. Lees verder....
 

'Successtory in Almere': Stichting Almere Kennisstad
Door: Peter Aggenbach, 17 december 2004
Stichting Almere Kennisstad voelt inmiddels nattigheid voor waar het de voortzetting van haar projectendiarree ná 2005 betreft. Kosten nog moeite worden gespaard om met name de Almeerse politiek op andere, meer positieve, gedachten te brengen: Almere Kennisstad komt met een heus tegenoffensief. Zo is er al
een filmpje gemaakt en er is een eigen evaluatiestuk verschenen. Uit het materiaal moet blijken dat het helemaal niet zo slecht gaat, of is gegaan, met de kennisstadprojecten. Telkens opnieuw komt projectleider Peter van Eijk in de lokale media vertellen dat het Zwartboek Almere Kennisstad niet op juiste feiten is gebaseerd . Van Eijk probeert e.e.a. te bagatelliseren met opmerkingen als: “wanneer je 29 projecten start en vier daarvan vallen tegen, dan kun je niet spreken van een mislukking” en “het valt mij tegen dat meneer Aggenbach niet schrijft over het succes van Selfcare (@-pointment Flevoziekenhuis) of de 5000 Almeerse burgers die via de Digibus (Bibliotheek) hebben leren werken met internet.
Welnu meneer van Eijk, het is helaas onmogelijk daar positief over te schrijven, want Selfcare is nog maar pas van start gegaan en daarover zijn geen gegevens bekend. Er kan ook maar slechts met enkele medische specialisten een afspraak gemaakt worden en het is nog maar zeer de vraag of e.e.a. wel zo succesvol is. Dat wachten we nog maar even af. Zeker, de Digibus staat momenteel weg te roesten en die 5000 burgers waren er in werkelijkheid 4000, waarvan het overgrote merendeel basisschool leerlingen. Toen er namelijk niet genoeg animo was voor de Digibus besloot de Bibliotheek de bus langs de basisscholen te laten rijden. Ja, die kinderen wilden wel. Maar dat was niet het uitgangspunt van het project. Vergeet ook niet dat die kinderen op school al internet hebben. Nee, de bedoeling was het internet te introduceren bij gewone burgers.
Dan zijn er nog al die andere zogenaamde ‘positieve klanken’ van subsidie Sinterklaas van Eijk. Pak hem beet,... Almere Fiber Pilot (AFP) van Unet heeft van al haar sponsors en partners een prachtig bord mét hun logo’s laten maken, het hangt in de gang: Almere Kennisstad staat er niet op. Ook de website van Unet rept met geen woord over Almere Kennisstad als deelnemende partij, hetzij als partner in AFP. De reden is dat de stichting van Peter van Eijk destijds ruiterlijk koos voor KPN en niet voor Unet. Ik stel dan ook, dat er helemaal geen enkele relatie is tussen Unet en stichting Almere Kennisstad. Behalve dat ze alle twee mee willen pikken uit de - sorry voor hen - inmiddels opgedroogde financiële ruif met gemeenschapsgeld. Voor ik het vergeet, over het 'succes' van het prijswinnende gezondheidsportaal kunt u
hier nog e.e.a. lezen en het 'succes' van het met Kennisstad-geld gestarte Domare vindt u hier. Eind januari zal Peter van Eijk de donateurs van zijn stichting nog tekst en uitleg geven over zijn 'successtory in Almere'. Komt allen want Stichting Almere Kennisstad kan nog wel wat donateurs gebruiken, met name uit het bedrijfsleven. Het moet afgelopen zijn dat de burger Kennisstad financieel ondersteunt met gemeenschapsgeld. Laat het bedrijfsleven dat nu maar eens doen: zij souperen het geld tenslotte ook op.

Stichting Almere Kennisstad: www.almerekennisstad.nl
Oorspronkelijke documenten:
Toetsingskader voor beoordeling projectvoorstellen Kennisstad (gem. almere [cmd], 3 oktober 2001)
Definitieve uitwerking projectvoorstellen Almere Kennisstad (eerste ronde [concernstaf], 23 oktober 2001)
Definitieve uitwerking projectvoorstellen Almere Kennisstad (tweede ronde [concernstaf] 11 februari 2002)
Instemming met projecten 3e ronde Almere Kennisstad + Gezondheidsportaal vervolg II (derde ronde [dso] 11 maart 2003)
Oprichting en bekostiging Stichting Almere Kennisstad
(gem. almere [dso] 6 januari 2003)
Projectvoorstellen Europese subsidies 2004-2005 (Enkelvoudig Programmerings Document EPD)

Projecten: (mét toestemming gemeenteraad)

Projecten: (overig)

Financiën Kennisstad office:
In het MIP zijn -bij opricht van Almere Kennisstad- de volgende gelden gereserveerd: een bedrag van NLG 5 miljoen voor het jaar 2001, een bedrag van NLG 4 miljoen voor 2002 en NLG 1 miljoen voor 2003. Gevraagd wordt om het bedrag van NLG 5 miljoen voor het jaar 2001 beschikbaar te stellen, conform het besluit d.d. 5 juli 2001. In 2001 waren de Kennisstad bureaukosten NLG 1.132.740 (incl. BTW)


Gemeente Almere
Documenten:
Stedenlink ICT monitor 2002 en de Grafieken (www.stedenlink.nl ?)
Tussenrapportage van het actieprogramma Sociale Cohesie ([dmo] 18 maart 2003)
Almere e-Service, Dienstverlening aan burgers, ondernemers en medewerkers ([Concernstaf] Jaap Verwaard november 2003)
Samenleven in Almere, Monitor Sociale Cohesie 2003 ([dmo/oostveen]  24 november 2003)
Beslisdocument, Breedband in Almere ([?] Gerard Jansen 25 april 2003)
Gespreksverslag Breedbandproef Almere (Stichting Nederland Kennisland, december 2003)
Almere Fiber Pilot, 'Take off' for Almere Fiber City ([?] Presentatie G. Jansen, Praag 14 mei 2004)
Raadsbrief inzake het Ontwikkelingsplan digitale dienstverlening 2004-2005 ([Concernstaf] Jaap Verwaard 4 mei 2004)

Projecten:
Digidoor: www.digidoor.nl (ridicuul optreden van enkele overactieve leraren)
Digidoor uit de lucht gehaald
Wethouder onderwijs Johanna Haanstra (PvdA, foto) was te gast in een lokaal radioprogramma. Zij kon op vragen met geen mogelijkheid onderscheid maken tussen de voormalige papieren en de huidige digitale versie van Digidoor. Ook wist de wethouder niet aan te geven waar de verantwoordelijkheid voor het project in Almere ligt. Hier hoort u interviewer Riet Wartenbergh in gesprek met Johanna Haanstra (mp3/Almere-City). Saillant detail is dat de website ‘Digidoor’ thans niet meer in gebruik is. Hilarisch aan dit alles is dat de gemeente Almere met het project Digidoor is genomineerd voor een Big Brother Award. Deze prijs wordt uitgereikt aan instellingen die de privacy van mensen schaden, bijvoorbeeld via internet. [Zie ook: OuderOnline en [Netkwesties] [Lees verder...]

AlmereRulez: www.almererulez.nl Een zeer geslaagd project, met name voor de initiatiefnemers(...)
Ontvangen bijdrage vanuit het Kennisstadprogramma: € 50.000,- (Zie hierboven: Businesscase I-Café
Ontvangen bijdrage direct van de gemeente Almere (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling): In 2001, uit de kontzak van wethouder Faber (of was het Smeeman?), 'n keertje € 1000,-. Ín de jaren 2002, 2003 en 2004 dan jaarlijks € 95.000,-. Voor 2005 staan ze nog voor € 45.000,- in de boeken. Totaal: € 331.000,-.
Almere Rulez (Het kán in Almere)
Hoe houd je tegenwoordig als Internetbedrijf je hoofd nog boven water? Heel simpel, door via een handige constructie jaarlijks 95.000 euro subsidie aan te vragen. De website almererulez.nl heeft voor jaar 2004 opnieuw 95.000 euro subsidie aangevraagd en gekregen. De site is eigendom van John van den Bosch (inmiddels via een stichting, maar eerst via een VOF en hier) en Marc Herdes. Beide zijn ook eigenaar van de bedrijven concepz.nl en megasnel.nl. Almererulez.nl is gevestigd in het pakhuis te almere. Het pakhuis is als jongerencultuurcentrum opgezet om ruimte te bieden aan jonge kunstenaars en culturele jongereninstellingen. Laten Conceptz.nl en Megasnel.nl nu ook in het pakhuis gevestigd zijn (uiteraard op exact hetzelfde adres, is wel zo handig en goedkoop. Zelfs de postbusnummers zijn identiek). Het is dus voor de heren van den Bosch en Herdes heel makkelijk om de site Almererulez.nl in te kopen bij hun eigen toko's. Dat houdt de lijnen wel zo kort en zoals iedereen weet: korte lijnen zijn alleen maar makkelijk en handig. Voor het verkrijgen van die 100.000 subsidie, die zo hard nodig is om die site in te kopen, is het ook fijn als de lijnen lekker kort zijn. Gelukkig is dat zo, want gemeenteraadslid Sander Bossink van Jong Almere (tevens getalenteerd zanger) is verstrengeld met Almererulez.nl.

Update: in 2005 krijgt AlmereRulez nog één keer € 45.000 en daarna is het afgelopen!

e-Gouvernement
Mid-Office
almere.nl (website)

Onderwijs [...]
COMPAS: een pilot om basisscholen te voorzien van een complete ICT-infrastructuur, dat wil zeggen hard- en software, beheer van de hard- en software en scholing van leerkrachten.
ABBO: een project dat initieel was gericht op een onderzoek naar de mogelijkheden om in een bovenschoolse samenwerking van schoolbesturen vorm te geven aan een ICT beheerorganisatie. In tweede instantie heeft de regiegroep opgetreden als opdrachtgever van e-BOAT.
e-BOAT: een project waarin een ICT-oplossing voor het openbaar basisonderwijs is ontwikkeld gebruikmakend van zogenoemde netwerkcomputers (thin clients); het beheer wordt professioneel uitgevoerd door SARA Reken- en Netwerkdiensten
ICT Bekabeling Primair Onderwijs: een project waarin alle Almeerse basisscholen zijn voorzien van netwerkbekabeling, adequate stroomvoorziening en aanvullende beveiliging van de klaslokalen.
Almere SimCity: een deelproject van het gemeentelijke initiatief "Toekomst in beeld" gericht op de onderwijskundige implementatie van ICT, waarin de deelnemende scholen hebben ervaren hoe je op een creatieve manier ICT kan inzetten.
Almeer Digitaal: een project dat aansluit op het landelijke Grassroots initiatief van het Ministerie van OCW, gericht op het laagdrempelig en kleinschalig opdoen van ervaringen met ICT door Almeerse scholen en het uitwisselen van deze ervaringen tussen scholen.

Overige (in)direct financieel betrokken websites in de gemeente Almere van de gemeente Almere 

Interessante plannenmakerij van dmo:
betrokken kader; dmo-smoelenboekje;
memo 1 - sqm cursus 'sociale cohesie en ict'; memo 1 - de aanvulling;
wie mag het uitvoeren, gunning?; achterkamertjesoverleg;
digitale bewonerscommissie; mijn staatsliedenwijk; wijkpunt.nl; deeting; sleutelwerkplaats; inburgering via het web;


Individuen en bedrijven :
Documenten:
Sociale samenhang in een jonge stad, Amsterdam 2000 (acht betekenissen van sociale cohesie, Léon Deben & Kees Schuyt)
Web in de Wijk, Wateringse Veld (Brekend Vaatwerk mei 2002)
Internetgemeenschappen in de buurt, zoektocht naar succesfactoren (Nederland Kennisland 2003)
Unet: The unlimited future of optical fiber (presentatie Dolf Santinge, Praag 14 mei 2004)


Door: Stichting Digitaal Almere 2009©
Versie 0.4